Meer over ons

Het Rotterdams Volkstheater trekt al sinds 1986 met eigen tenten en programma’s door Rotterdam. Zo brengen wij cultuur op laagdrempelige wijze naar de wijken en bieden podium aan lokaal talent, verenigingen en andere culturele initiatieven uit diezelfde wijken.


Wij doen dit omdat we ervan overtuigd zijn dat cultuurbeleving van belang is voor een veerkrachtige maatschappij. Cultuur inspireert, verbreedt je manier van kijken en luisteren, én cultuur verbindt. Zo is het een dankbaar middel om mensen actief te betrekken bij hun wijk en voor bestuurders ’n manier om in contact te komen met bewoners. Evenementen van het Rotterdams Volkstheater nodigen uit, ze stimuleren ontmoeting. Ontmoetingen met de stedelijke diversiteit, ontmoetingen met de culturele rijkdom en altijd weer onverwachte ontmoetingen van bewoners met hun eigen buurtje.

Het Rotterdams Volkstheater organiseert jaarlijks zo’n zes tot tien eigen projecten verspreid over de stad. Allemaal met hun eigen karakter maar altijd in hechte samenwerking met de buurt waar het evenement plaats vindt. Wij hopen niet alleen onze bezoekers te inspireren, wij laten ons ook graag inspireren door de buurten waarin we werken. Dit houdt onze projecten altijd eigentijds en in beweging.

Onze projecten zijn gegroeid en kennen een lange geschiedenis.

In 1986 is stichting Rotterdams Volkstheater begonnen met een oude circustent. Inmiddels beschikt de stichting over een groot assortiment tenten en aanverwante zaken. Veelal gemaakt in eigen atelier.

Naast het gebruik voor haar eigen projecten zijn de tenten van het Volkstheater ook te huur. Zo worden ze ook gebruikt door andere organisaties die evenementen organiseren in de stad (en soms daarbuiten). Op deze manier zijn we jaarlijks betrokken bij meer dan 50 Rotterdamse wijkinitiatieven. Waar nodig deelt het Volkstheater haar expertise en netwerk. Het is een fijne wisselwerking:

  • Onze tenten en advies worden door anderen dankbaar gebruikt bij de vormgeving van hun projecten.
  • De vaak verassende samenwerking met andere (positieve) initiatieven in de stad inspireert ons ook weer.
  • De inkomsten uit verhuur geeft het Volkstheater een welkome armslag bij het ontwikkelen van haar eigen projecten.

Het Volkstheater is geen gesloten bolwerk. Het staat altijd open voor nieuwe samenwerkingspartners. Het steunt met voorrang projecten die gericht zijn op participatie en betrokkenheid van wijkbewoners.


Wijkbewoners

Het Volkstheater is geen gesloten bolwerk. Het staat altijd open voor nieuwe samenwerkingspartners. Het steunt met voorrang projecten die gericht zijn op participatie en betrokkenheid van wijkbewoners;

Actief

Bezielende Zaterdagen, Wijkmarkt Lombardijen, Midzomerfeest in Vreewijk, Werelds Delfshaven, het Zuidwijkspektakel, Zomermuziek op de Rotte, de Pleindialogen, Kinderuitmarkt, Rotterdams Oogst Festival… mooie voorbeelden van projecten uit het recente verleden waar bewoners zich actief inzetten voor hun wijk, stad en leefomgeving.

Evenementen wisselend van heel klein tot heel groot, maar altijd strevend naar intimiteit en werkend aan een sfeer die uitnodigt tot ontmoeting.


Wereldcircus, 1996,
1e editie volkstheater

Nieuwsbrief

Belangstelling gekregen voor het Rotterdams Volkstheater? We gaan het allemaal voor u samenvatten in een oogopslag.