Tentenverhuur

De tenten van het Rotterdams Volkstheater worden niet alleen door ons gebruikt. Ze zijn ook in te huren door andere organisaties. Sterker nog: met het inhuren van onze tenten ondersteunt u de projecten van het Rotterdams Volkstheater. De inkomsten zijn een welkome bijdrage voor deze activiteiten en geven de stichting wat meer financiële armslag.

Het Rotterdams Volkstheater heeft in de loop der jaren een uiterst divers en kleurrijk tentenpark opgebouwd. De meeste tenten zijn gemaakt naar eigen ontwerp, gebaseerd op de ervaringen die wij opdeden in de Rotterdamse wijken. Bijna alle tenten zijn gemaakt in eigen atelier. Ontmoeting, dat is waar wij naar streven met onze activiteiten. Een warm en uitnodigend festivalterrein is daar een wezenlijk onderdeel van en de tenten zijn de bouwsteentjes die dat mogelijk maken.

Een overzicht: